Ważne informacje

Serwis kasy fiskalnej

Kasę fiskalną może serwisować tylko i wyłącznie firma, która dokonała jej fiskalizacji. W związku z tym, przed zakupem kasy przez Internet należy zwrócić uwagę na odległość serwisu od miejsca instalacji kasy, gdyż ewentualne dojazdy serwisu mogą być kosztowne a wysyłki kurierem znacząco wydłużają czas naprawy. Należy pamiętać, że w przypadku awarii jedynej kasy  w miejscu sprzedaży należy wstrzymać sprzedaż. Klient ma prawo do zmiany serwisu.

Przed zakupem kasy sprawdź gdzie znajduje się najbliższy serwis dla miejsca prowadzenia Twojej działalności gospodarczej w zakładce.
 

Sprawdź serwisanta

Do prowadzenia serwisu kas fiskalnych uprawnione są tylko osoby posiadające ważny identyfikator serwisanta wydany przez producenta prowadzącego Serwis Główny! Podatnik nie powinien udostępniać kasy, Książki Kasy osobom nieuprawnionym lub posiadającym nieważne uprawnienia. Naprawy oraz przeglądy mogą wykonywać tylko i wyłącznie serwisanci upoważnieni przez Autoryzowany Serwis wpisem do Książki Kasy oraz zgłoszeni w Urzędzie Skarbowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy serwisant reprezentuje przypisany kasie fiskalnej serwis, należy sprawdzić nie tylko nazwę firmy, gdyż zdarzają się bardzo podobne, ale również numer NIP firmy, którą reprezentuje serwisant.  

Wzory druków

zawiadomienie_o_rozpoczeciu_ewidencji
zgloszenie_podatnika
zgloszenie_serwisu
wniosek_o_odczyt_pamieci_fiskalnej
protokol_z_odczytania_pamieci_fiskalnej
wniosek_o_zwrot